ANKIETA

Poniższa ankieta skierowana jest do Klientów/Pacjentów korzystających z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie. Ankieta jest dobrowolna i całkowicie anonimowa. Ma na celu pozyskanie informacji na temat "Jak Klienci/Pacjenci oceniają usługi Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego". Uzyskane informacje będą dla nas cennym źródłem wiedzy odnośnie kierunków doskonalenia jakości naszych usług.


1. Czy korzystał Pan/Pani z usług medycznych WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie?
TAK
NIE


2. Jeżeli "Tak" to jakich:
Ratownictwo medyczne
Transport medyczny
Inne (Jakie?)


3. Czy realizacja usług przez WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie była zgodna z Państwa oczekiwaniami?
TAK
NIE
Jeśli "NIE" to dlaczego


4. Jak ocenia Pan/Pani życzliwość i kulturę osobistą pracowników WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie?
Wysoko
Średnio
Nisko


5. Czy informacje uzyskane od Dyspozytora przyjmującego zgłoszenie były zrozumiała?
TAK
NIE
Nie dotyczy


6. Czy Dyspozytor był uprzejmy podczas zbierania wywiadu?
TAK
NIE
Nie dotyczy


7. Czy obsługa personelu medycznego przy udzielaniu pomocy na miejscu zdarzenia i/lub podczas transportu była fachowa?
TAK
NIE
Nie dotyczy


8. Czy czynności medyczne wykonywane były sprawnie i bez zbędnej zwłoki?
TAK
NIE
Nie dotyczy


9. Jakie działania według Pana/Pani mogłyby wpłynąć na poprawę jakości usług świadczonych przez WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie?Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Dyrektor WSPRiTS "Meditrans"