Informacje podstawowe

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Siedziba Zakładu:
ul. Poznańska 22
00-685 Warszawa

Telefon: 022 525 14 05
Fax: 022 525 13 80

REGON 000294674
NIP 526-17-36-429
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS