Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
SP ZOZ w Warszawie

data zamieszczenia: 12.01.2018: Kontrola Zarządcza za 2017 r.

data zamieszczenia: 10.01.2017: Kontrola Zarządcza za 2016 r.

data zamieszczenia: 12.01.2016: Kontrola Zarządcza za 2015 r.

data zamieszczenia: 08.01.2015: Kontrola Zarządcza za 2014 r.

data zamieszczenia: 12.01.2014: Kontrola Zarządcza za 2013 r.

data zamieszczenia: 17.01.2013: Kontrola Zarządcza za 2012 r.

data zamieszczenia: 12.01.2012: Kontrola Zarządcza za 2011 r.

data zamieszczenia: 13.01.2011: Kontrola Zarządcza za 2010 r.