Informacja I

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans w Warszawie pilnie nawiąże współpracę z lekarzami zainteresowanymi świadczeniem usług medycznych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego. Rejon operacyjny, w którym działają zespoły ratownictwa medycznego WSPRiTS „Meditrans”, obejmuje teren miasta stołecznego Warszawa oraz powiaty wołomiński i otwocki.

Preferowane jest wykonywanie świadczeń medycznych w godzinach porannych od 7:00 – 15:00, a także dyżury dobowe w określonym harmonogramie co 4 lub co 8 doba.

Forma współpracy do uzgodnienia.

Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy jest spełnianie przez lekarza wymagań określonych dla lekarza systemu w art. 3 i art. 57 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.2006.191.1410).

Osoby do kontaktu:

- Kierownik Działu Personalnego – Ewa Trębacz – tel. 22 – 525 14 11; tel. kom. 603 299 949,

- Koordynator Zespołów Specjalistycznych – Elżbieta Weinzieher, tel. 22 – 525 14 26; tel. kom. 691 022 032.

Data umieszczenia 14 marca 2016 r.

Informacja II