(63kB)      (22kB)

  

Rolnik w Systemie Ratownictwa
 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego realizuje projekt pt. "Rolnik w Systemie Ratownictwa" Nr projektu POKL.08.01.02-14-018/08. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w okresie od 14 październik 2009 r. do 31 października 2011 r.) Projekt prowadzony jest pod patronatem Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie oraz Telewizji Polskiej TVP Warszawa. Głównym celem projektu jest przeszkolenie 864 osób z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku. Grupą docelową projektu są rolnicy z terenu Mazowsza. Dodatkowe informacje na temat projektu i realizacji na stronie www.rolnik.armsa.pl

  

Zakup systemu transmisji danych zapisu EKG w zespołach ratownictwa medycznego WSPRiTS Meditrans w Warszawie
- wdrożenie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznych)

 

W dniu 25.06.2009 roku została podpisana umowa Nr. Z/2.14/I/1.3.2/2896/09 /U/ 33/09 z Wojewodą Mazowieckim
o dofinansowaniu Projektu nr: Z/2.14/I/1.3.2/2896/09 "Zakup systemu transmisji danych zapisu EKG w zespołach ratownictwa medycznego WSPRiTS Meditrans w Warszawie - wdrożenie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznych)". Przedmiotem projektu jest zakup defibrylatora z zintegrowanym systemem w którego skład wchodzi:

 • 12 - odprowadzeniowy zapis EKG;
 • moduł transmisji danych;
 • urządzenie do transmisji danych;
 • zasilacz;
 • zapasowy akumulator;
 • torby transportowe - sztuk 17;

Wyposażenie:

 • 34 sztuki elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i dzieci;
 • 17 sztuk uchwytów mocujących defibrylator na ścianie ambulansu;
 • 17 sztuk drukarek termicznych oraz zakup stacji roboczej z pełnym oprogramowaniem składającej się z 2 komputerów,
  2 monitorów, modemu, 2 drukarek laserowych - 1 komplet.

Głównym celem inwestycji jest poprawienie jakości i rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych oraz poprawa standardów bezpieczeństwa dla pacjentów WSPRiTS Meditrans w Warszawie. Inwestycja ta pozwoli na rozszerzenie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych naszego ośrodka, a tym samym podniesienie jego stopnia referencyjności. Łączna wartość projektu opiewa się na kwotę 649 714,89 zł z czego 75% tj. 487 286,16 zł dofinansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej a 25% tj. 162 428,73 zł z dotacji budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakup 7 środków transportu sanitarnego - ambulansów wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie
 

W dniu 25.06.2009 roku została podpisana umowa Nr. Z/2.14/I/1.3.2/2897/09 /U/34/09 z Wojewodą Mazowieckim
o dofinansowaniu Projektu nr: Z/2.14/I/1.3.2/2897/09 "Zakup 7 środków transportu sanitarnego - ambulansów
wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ
w Warszawie".
Przedmiotem projektu jest zakup środków transportu typu:

 • Ambulans sanitarno - transportowy - 4 szt. typu A2
 • Ambulans sanitarny typu B - 3 szt.

Głównym celem zakupu ambulansów jest unowocześnienie bazy transportu sanitarnego dla regionu miasta stołecznego Warszawy i jej okolic w celu zachowania odpowiednich warunków i łatwego dostępu do wysoko-specjalistycznej opieki medycznej Ratownictwa Medycznego. Realizacja projektu ukierunkowana jest na poprawę jakości usług medycznych. Łączna wartość projektu opiewa się na kwotę 1 606 825,88 zł z czego 75% tj. 1 205 119,41 zł dofinansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej a 25% tj. 401 706,47 zł z dotacji budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS" w Warszawie

 

Idea wykorzystania potencjału tkwiącego w nawigacji satelitarnej do usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego pojawiła się w 2005 r. Ponieważ wpisywała się ona w długofalową strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz wychodziła naprzeciw oczekiwaniom społecznym zarząd województwa podjął decyzję o przygotowaniu projektu "Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Po akceptacji ww. projektu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i podpisaniu w dniu 21 września 2006 r. umowy z Wojewodą Mazowieckim o jego dofinansowaniu ze środków ZPORR, Samorząd Województwa Mazowieckiego powierzy realizację zadań wynikających z tej umowy oraz dokumentacji projektu Biuru Geodety Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt we współpracy z następującymi instytucjami, Partnerami:

 • Głównym Geodetą Kraju,
 • Powiatem Nowodworskim,
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • Instytutem Geodezji i Kartografii,
 • Politechniką Warszawską,
 • Wojskową Akademią Techniczną.

Projekt jest przykładem właściwej współpracy środowiska naukowego z administracją publiczną, odpowiedniego wykorzystania wiedzy oraz doświadczeń naukowych i badawczych w gospodarce i życiu publicznym. Koszt realizacji projektu wyniósł 1,7 miliona złotych, 50% stanowiły środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który jest współfinansowany z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim została zrealizowana
w ramach Priorytetu I ZPORR "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów". Priorytet I ukierunkowany jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (drogowej, środowiskowej, a także społeczeństwa informacyjnego), infrastruktury turystycznej i związanej z kulturą, infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

Do podstawowych celów projektu "Budowy infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim" należy zaliczyć:

 • wdrożenie w WSPRiTS "Meditrans" systemu pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego lokalizację pojazdów zespołów ratowniczych techniką GPS (Globar Positioning System) na mapie nawigacyjnej województwa, która umożliwia zarządzanie ambulansami, kontrolę ich pozycji w czasie rzeczywistym metodą wizualizacji z dokładnością do kilku metrów (2-3 m)
  oraz wymianę informacji między pojazdem a centralą, przy użyciu systemów bezprzewodowej transmisji danych;
 • precyzyjne wyznaczenie w aglomeracji warszawskiej jednolitego układu odniesień przestrzennych o dokładności kilku centymetrów, do pomiarów geodezyjnych, poprzez zagęszczenie sieci stacji referencyjnych GPS na terenie aglomeracji warszawskiej.

W wyniku przetargów publicznych wykonawcą systemu pozycjonowania satelitarnego w WSPRiTS "Meditrans" została firma Intergraph Polska sp. z o.o., a budowę oraz modernizację stacji referencyjnych zrealizowała firma Geotronics sp. z o.o..

Systemem pozycjonowania satelitarnego zostało objętych 16 baz terenowych - podstacji i miejsc wyczekiwania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans", zlokalizowanych w rejonie operacyjnym Warszawy.
Są to:

 1. Oddział Śródmieście ul. Poznańska 22 - Centrum Dyspozytorskie pełniące rolę centrali.
 2. Oddział I Praga Południe ul. Grenadierów 34.
 3. Oddział II Wola ul. Kasprzaka 17.
 4. Oddział III Mokotów ul. Puławska 120.
 5. Oddział IV Żoliborz ul. Wrzeciono 41.
 6. Oddział IV Bis Marymont ul. Słowackiego 52/54
 7. Oddział V Praga Północ ul. Brzeska 1.
 8. Oddział VI Ochota ul. Joteyki 9.
 9. Oddział VI - Bis Raszyn ul. Sportowa 1A.
 10. Oddział VII Ursynów ul. Jastrzębowskiego 22.
 11. Oddział VII Bis Wilanów ul. Morszyńska 33.
 12. Oddział VIII Ursus ul. Sosnkowskiego 18.
 13. Oddział IX Bemowo ul. Kartezjusza 2.
 14. Oddział X Białołęka ul. Marywilska 44.
 15. Oddział XI Targówek ul. Łojewska 6.
 16. Oddział XII Międzylesie Al. Dzieci Polskich 20.

Jednostki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i radiokomunikacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą wewnętrzną. Dostarczono i zainstalowano między innymi serwery, komputery, drukarki, telefony oraz radiotelefony. Między Centrum Dyspozytorskim, a 16 bazami terenowymi zestawiono połączenia informatyczne, przy zastosowaniu technologii DSL (Digital Subscriber Line), tworząc wirtualny "tunel" poza Internetem. Pojazdy ratownictwa medycznego(zakontraktowanych 45 jednostek) wyposażono w odbiorniki GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System) wraz z modułami transmisji, terminale statusów do sterowników GPS oraz drukarki termiczne współpracujące z terminalami statusów.

Na potrzeby systemu nawigacyjnego zmodernizowano systemy: teleinformatyczny (np. instalację okablowania sieciowego), radiokomunikacyjny (zainstalowano radiotelefony wraz z modemami i instalacjami antenowymi w 16 bazach terenowych i centrali) i telekomunikacyjny (rozbudowano centralę telefoniczną o dodatkowe aparaty).

W ramach projektu zbudowano stację referencyjną GPS w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmodernizowano 2 stacje referencyjne, położone na terenie Warszawy , administrowane przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Wojskową Akademię Technicznę. Stacje te zostały włączone do ogólnopolskiej sieci ASG/EUPOS zbudowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zagęszczenie sieci stacji referencyjnych GPS na terenie aglomeracji warszawskiej umożliwi geodezyjne wyznaczenie położenia obiektów terenowych z dokładnością centymetrową.

Najważniejszą częścią projektu było opracowanie i wdrożenie oprogramowania nawigacyjnego oraz opracowanie mapy nawigacyjnej, która jest ujednoliconą cyfrową mapą województwa mazowieckiego zawierającą informacje wymagane przez system nawigacyjny. Do stworzenia takiej mapy wykorzystano dane z dwóch baz: Topograficznej Bazy Danych Województwa Mazowieckiego oraz bazy VMapLevel12, które następnie zostały uzupełnione o dane niezbędne do precyzyjnej nawigacji. Cyfrowa mapa nawigacyjna stanowi więc spójną bazę danych wraz z ich reprezentacją graficzną.

Nowoczesny system pozycjonowania satelitarnego przede wszystkim poprawi szybkość funkcjonowania medycznego łańcucha alarmowego od momentu zgłoszenia informacji dyspozytorowi o potrzebie przesłania karetki, poprzez szybsze poinformowanie najbliższego zespołu ratowniczego, krótszy czas dojazdu do miejsca zdarzenia i przekazanie chorego do najbliższego szpitala. System wpłynie tym samym na optymalizację dysponowania flotą pogotowia.

Dyspozytor będzie obserwował miejsca na mapie nawigacyjnej Warszawy i województwa mazowieckiego, w których aktualnie znajdują się ambulanse medyczne wyposażone w system GPS, przez 24 godziny na dobę. Dzięki zainstalowanemu w ambulansach modułowi transmisji danych opartego na transmisji GPRS (General Packet Radio Service), dyspozytor w centrali będzie znał status poszczególnych karetek pogotowia, czy są w danej chwili wolne, zajęte lub znajdują się w drodze do zgłoszonego wypadku. Informacje o zdarzeniu będą przesyłane do ambulansu w oparciu o infrastrukturę GSM (GPRS). Obecnie, gdy zespół ratunkowy znajduje się poza miejscem wyczekiwania, informacje przekazywane są głosowo za pośrednictwem radia. Dzięki systemowi dyspozytor będzie mógł określić lokalizacje ambulansów z dokładnością do kilku metrów, niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Na mapie nawigacyjnej dyspozytor, po przyjęciu informacji o zdarzeniu będzie mógł zlokalizować miejsce wypadku, wskazać miejsce, gdzie należy skierować ambulans, co przy występowaniu takich samych lub podobnych nazw miejscowości, osiedli, ulic jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na czas udzielenia pomocy. Ponadto będzie mógł w czasie rzeczywistym określić, który z wolnych pojazdów znajduje się najbliżej miejsca wymaganej interwencji i skierować
go do pacjenta.

Przed wdrożeniem systemu nawigacji satelitarnej dyspozytor wysyłał do akcji ambulans z jednego z 16 punktów wyczekiwania (baz terenowych), znajdujących się najbliżej miejsca wypadku. Dzięki zastosowaniu systemu, dyspozytor będzie mógł dysponować nie tylko ambulansami, które już dojechały do bazy terenowej, ale także tymi, które wracając z akcji, przejeżdżają najbliżej miejsca kolejnej interwencji. Aby było to możliwe, karetki pogotowia ratunkowego zostały wyposażone w terminale łączności, służące do przekazywania informacji o statusie pojazdu, odbiorniki GPS, dzięki którym możliwe będzie określenie pozycji pojazdu, drukarki (drukujące informacje o zdarzeniu) oraz moduł transmisji danych oparty o transmisję GPRS, służący do obustronnej komunikacji z Centrum Dyspozytorskim. Centrum Dyspozytorskie zostało wyposażone w nowoczesne oprogramowanie zawierające moduł wizualizacji pozycji zespołów ratowniczych i zdarzeń oraz funkcję optymalizacji tras przejazdów.

Infrastruktura użytkowa systemu pozycjonowania satelitarnego oparta jest na systemie ASG/EUPOS tworzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), wykorzystującym funkcjonalność aktywnego systemu geodezyjnego, opartego na naziemnych stacjach odniesienia i sygnałach satelitarnego globalnego systemu pozycjonowania GPS, a w przyszłości europejskiego systemu GALILEO.

System pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"
w Warszawie został przetestowany na etapie wdrożenia pod względem prawidłowości i integracyjności funkcjonowania wszystkich modułów.

Testy objęły:

1. funkcjonalność pojazdów ratownictwa medycznego:

 • komunikację z Centrum Dyspozytorskim,
 • drukowanie zleceń na drukarce termicznej,
 • przekazywanie statusu przez zespół wyjazdowy,
 • przekazywanie współrzędnych GPS pojazdu do Centrum Dyspozytorskiego,

2. działanie dostarczonego sprzętu w Centrum Dyspozytorskim:

 • serwerów,
 • stacji roboczych,
 • konsol dyspozytorskich,
 • instalacji sieciowej (wraz z pomiarami),
 • drukarek laserowych,
 • radiomodemów z osprzętem,

3. komunikację pomiędzy Centrum Dyspozytorskim i bazami terenowymi, przy pomocy zestawionych łączy DSL, wraz z testami prędkości działania oprogramowania,

4. integrację podsystemu mapy numerycznej z posiadanym przez zamawiającego systemem dyspozytorskim,

5. funkcjonalność sprzętu zainstalowanego w bazach terenowych:

 • drukarek laserowych ze zintegrowanym printserwerami,
 • monitorów LCD,
 • łączy wewnętrznych (wraz z pomiarami elementów sieci komputerowej).

Wszyscy przyszli użytkownicy systemu (dyspozytorzy, ratownicy medyczni) zostali przeszkoleni w zakresie jego eksploatacji.

Korzyści z funkcjonowania systemu nawigacji satelitarnej są nieocenione z punktu widzenia zarówno każdego potrzebującego pomocy medycznej, jak i komfortu pracy dyspozytorów karetek i zespołów medycznych. System znacząco poprawi bezpieczeństwo obywateli, skróci czas reakcji na zgłoszenie i jego rejestracji, dojazdu na miejsce wypadku, zoptymalizuje dysponowanie zespołami medycznymi, zwiększy skuteczność działania służb ratunkowych, pozwoli na monitorowanie położenia (dyslokacji) i dostępności(wolny, zajęty, w drodze) zespołów ratowniczych w czasie rzeczywistym (on line). Dzięki temu WSPRiTS " Meditrans" będzie mogła w większym zakresie wykorzystywać swój potencjał, kierując do akcji właściwe zespoły znajdujące się najbliżej miejsca zdarzenia. W przyszłości system zbudowany w WSPRiTS będzie dysponować również informacją
o liczbie wolnych łóżek w poszczególnych szpitalach.

Wprowadzenie systemu jest zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

System nawigacji satelitarnej wprowadzony w WSPRiTS "Meditrans" jest pierwszym krokiem do stworzenia systemu integrującego działania wszystkich służb szybkiego reagowania. Na bazie systemu nawigacji satelitarnej w przyszłości będzie można stworzyć Centrum Powiadamiania Ratunkowego skupiające wszystkie strategiczne służby szybkiego reagowania w jednym miejscu (Pogotowie, Straż Pożarna, Straż Miejska, etc.). Wdrożenie takiego systemu umożliwi obywatelom dzwoniącym pod numer 112 zgłoszenie wezwania ratunkowego, o którym informacja zostanie skierowana przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego
do właściwych służb. Pozwoli to płynnie koordynować działania służb ratowniczych, szczególnie w przypadku zaistnienia kataklizmu, klęsk żywiołowych lub akcji terrorystycznych. Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym statusów i czynności prowadzonych jednocześnie przez poszczególne zespoły na mapie nawigacyjnej jest kluczowa, szczególnie podczas konieczności skoordynowania działań jednocześnie w kilku miejscach miasta.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w oparciu na doświadczeniach z użytkowania systemu nawigacji satelitarnej wdrożonego w WSPRiTS "Meditrans", rozważa działania zmierzające do rozpowszechnienia idei pozycjonowania satelitarnego w innych podległych jednostkach.

Zakup środków transportu sanitarnego-karetek reanimacyjnych typu "R"


W dniu 16 grudnia 2004r. podpisano Umowę Nr Z/2.14/I/1.3.2/92/04/U/19/04 z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/I/1.3.2/92/04 „ Zakup środków transportu sanitarnego-karetek reanimacyjnych typu „R””. Przedmiotem projektu jest realizacja zadania inwestycyjnego mająca na celu zakup karetek reanimacyjnych, jako środka transportu w ilości 40 sztuk ( w tym 10 sztuk o charakterze transportowym, a 30sztuk o charakterze reanimacyjnym). Głównym celem zakupu karetek jest stworzenie nowoczesnej bazy transportu sanitarnego dla regionu miasta stołecznego Warszawy i jej okolic w celu zachowania odpowiednich warunków i łatwego dostępu mieszkańców do wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 8.400.000 zł z czego 75% tj. 6.300.000 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W dniu 13 października 2005r. podpisany został Aneks nr 1/05 , który w § 1 pkt 4 Umowy otrzymuje brzmienie „Działaniu-należy przez to rozumieć Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna” oraz § 3 ust.1 ustala okres realizacji Projektu na: rozpoczęcie realizacji 1 października 2005r., zakończenie realizacji 30 września 2006r., tabele E1,E2,E4 i E5 wniosku o dofinansowanie otrzymują brzmienie jako załączniki Nr 1 .

W dniu 2.12.2005r. przeprowadzono postępowanie przetargowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. art.62 ust.1 pkt.4 Prawa Zamówień Publicznych na zakup karetek. W dniu 30 grudnia 2005r. podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę 15 sztuk karetek typu „R” o wartości 4.194.577,20 zł.. Od 6 lutego 2006r. zakupione 15 sztuk karetek zostało włączonych do systemu ratownictwa medycznego w Warszawie i trzech powiatach podwarszawskich.

W dniu 21 grudnia 2007r. Aneksem Nr 1/07 wprowadzone zostały zmiany do zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu. Wartość Projektu została ustalona na kwotę 4.194.577,20 zł, natomiast całkowita dopłata ze środków UE wynosić będzie 3.145.932,90 zł. Zmieniony został również okres realizacji Projektu – rozpoczęcie realizacji 30 grudnia 2005r.- zakończenie realizacji 23 listopada 2006r.

W dniu 2 kwietnia 2008r. został podpisany Aneks Nr 2/08 zmieniający umowę w paragrafie 2 z którego wynika , że całkowite dofinansowanie z UE wynosi 2594577,20 zł., ze względu na otrzymaną dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1600000,00 zł.