Kontakt do komórek organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

 

 

Centrala

ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa

Komórka organizacyjna telefon fax e-mail
Kancelaria (22) 52 51 405 (22) 52 51 380 kancelaria@meditrans.waw.pl
Dział Personalny

(22) 52 51 239

(22) 52 51 410

(22) 853 15 48 kadry@meditrans.waw.pl
Zespół d/s Planowania Personelu Średniego (22) 52 51 237 (22) 52 51 236 ilona.siemborska@meditrans.waw.pl
Zespół d/s Planowania Personelu Lekarskiego

(22) 52 51 235

(22) 52 51 372

(22) 52 51 236 anna.odziemczyk@meditrans.waw.pl

Dział Księgowości

(22) 52 51 282

(22) 52 51 283

(22) 52 51 381

ksiegowosc@meditrans.waw.pl

Zespół d/s Płac i Ubezpieczeń Społecznych

(22) 52 51 290

(22) 52 51 291

(22) 52 51 381  
Dział Zamówień Publicznych (22) 52 51 243 (22) 52 51 243 zamowienia@meditrans.waw.pl
Główny Specjalista d/s Pielęgniarstwa (22) 52 51 409 (22) 52 51 380 ewa.slazak@meditrans.waw.pl
Dział Statystyki Medycznej i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych (dokumentacja medyczna) (22) 52 51 238, 234, 255, 285 (22) 52 51 278 statystyka@meditrans.waw.pl
Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych (22) 52 51 247 (22) 52 51 278 statystyka@meditrans.waw.pl
Dział Informacji Medycznej (22) 19790    
Szkoła Ratownictwa (22) 619 20 51 (22) 618 33 52 szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl
Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Koordynator Kontroli Zarządczej (22) 52 51 289   sylwia.mroz@meditrans.waw.pl
Dział Marketingu i Promocji (22) 52 51 340   arleta.niesluchowska@meditrans.waw.pl
Główny Specjalista d/s Ochrony Informacji Niejawnych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Systemach Informatycznych (22) 52 51 399
(22) 52 51 365
  jacek.stopinski@meditrans.waw.pl
Dział Łączności i Informatyki (22) 52 51 399   informatyka@meditrans.waw.pl
Pełnomocnik ds Praw Pacjenta (22) 52 51 408   pelnomocnik.praw.pacjenta@meditrans.waw.pl

Oddział Administracyjno-Techniczny

Woronicza 19

02-625 Warszawa

Komórka organizacyjna telefon fax e-mail
Sekretariat

(22) 843 30 22

(22) 843 11 96

(22) 853 21 90 sekretariat@meditrans.waw.pl
Dział Logistyki Medycznej i Imprez Masowych

(22) 843 57 16 w. 151

(22) 852 10 09 krzysztof.wieja@meditrans.waw.pl
Zespół d/s Obsługi Imprez Masowych

(22) 852 10 09
(22) 843 32 22 w. 158
(22) 843 57 16 w. 137

(22) 852 10 09 zabezpieczenia@meditrans.waw.pl
Dział Eksploatacji Pojazdów i Transportu Sanitarnego

(22) 852 13 63

(22) 852 13 63 barbara.rychowiecka@meditrans.waw.pl
Dyspozytorzy Transportu Sanitarnego

(22) 843 58 16

(22) 853 21 87 transport@meditrans.waw.pl
Dział Remontów

(22) 853 21 84

  krzysztof.sarbian@meditrans.waw.pl
Dział Napraw Samochodów

(22) 852 13 62

(22) 843 32 22 w. 125 artur.chrominski@meditrans.waw.pl
Magazyn Główny

(22) 843 85 81

(22) 843 85 81  
Magazyn Medyczny

(22) 852 11 67

(22) 852 13 64 krzysztof.wieja@meditrans.waw.pl
Dział Zaopatrzenia

(22) 843 43 37

(22) 853 21 86 pawel.szpunar@meditrans.waw.pl
Dział Łączności i Informatyki

(22) 853 21 88

(22) 853 21 88 ryszard.kublik@meditrans.waw.pl
Stacja Diagnostyczna (22) 853 21 83   diagnostyka@meditrans.waw.pl
Myjnia samochodowa (22) 843 57 16 w. 117    

Oddziały Rejonowe

Nazwa oddziału telefon fax e-mail
Oddział Wołomin (22) 776 25 13   dorota.niemyt@meditrans.waw.pl
Oddział Otwock
Pogotowie

Kierownik

(22) 788 12 71

(22) 788 12 75
  krzysztof.lubinski@meditrans.waw.pl

Udostępnianie dokumentacji medycznej z wyjazdów karetek pogotowia - poniedziałek-piątek 8:00 – 15:00.
W siedzibie przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie (wejście od ul. Hożej 56) na 1 piętrze pokój 1.21