Kursy

ZAPROSZENIE NA KURS

"Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych"

Który organizowany jest w Szkole Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie na ul. Brzeskiej 12.
Zdanie końcowego egzaminu z oceną pozytywną skutkuje przyznaniem 120 pkt ECTS.
Nr kursu: 05-R/072-228-2019
Kurs odbędzie się w terminie:
- 25.11.2019 - 30.11.2019 r.
Zapisy na kurs prowadzone są w Szkole Ratownictwa pod numerem tel.: (22) 619-20-51.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z kserokopią dyplomu pocztą elektroniczną, faxem lub osobiście.
Wszelkie szczegółowe informacje pod numerem tel.: (22) 619-20-51 lub na stronie: www.meditrans.waw.pl w zakładce Szkoły Ratownictwa.
Cena:
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w WSPRiTS „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie - 700 zł/brutto,
- pracownicy zatrudnieni na umowę kontraktową, zlecenie w WSPRiTS „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie – 700 zł/brutto,
- osoby spoza WSPRiTS „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie – 700 zł/brutto.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, na ul. Woronicza 19 .
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Liczba miejsc ograniczona!