Seminaria

Zaproszenie na seminarium

"Rola dyspozytora medycznego – zasady przyjmowania wezwań i dysponowania ZRM. Analiza przypadków"

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: 8 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Seminarium odbędzie się w terminach:
- 20.03.2019 r. w godzinach 8:00 – 16:00,
- 22.03.2019 r. w godzinach 8:00 – 16:00.
Uczestnikom seminarium zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt seminarium wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19. .
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!