Szkolenia

Zaproszenie na szkolenie wewnętrzne

"Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku choroby wysoce zakaźnej. Postepowanie w przypadku podejrzenia koronawirusa"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: szkolenie wewnętrzne.
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 18.02.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00,
- 21.02.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00,
- 25.02.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00,
- 28.02.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00,
- 10.03.2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00.
Uczestnikom szkolenia zostanie przyznane 3 pkt. ECTS.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie na umowę o pracę, zlecenie, kontrakt obowiązani są znać tematykę objętą zakresem niniejszego szkolenia.
Szkolenie jest bezpłatne! Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Zaproszenie na szkolenie

"Trudne drogi oddechowe, alternatywne metody udrażniania"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: wykład z elementami ćwiczeń.
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 06.03.2020 r. w godzinach 9:00 – 17:00,
- 11.03.2020 r. w godzinach 9:00 – 17:00.
Uczestnikom szkolenia zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt szkolenia wynosi:
* osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ W-wa – 50 zł brutto za osobę,
* osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ W-wa – 61,50 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.