Warsztaty

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

"Leczenie bólu w praktyce Zespołu Ratownictwa Medycznego"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminach:
- 13.12.2019 r. w godzinach 9:00 – 17:00,
- 20.12.2019 r. w godzinach 9:00 – 17:00.
Forma szkolenia: 8 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt uczestnictwa wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ W-wa – 100 zł brutto za osobę,.
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę..
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19. .
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!