ANKIETA

Poniższa ankieta skierowana jest do osób korzystających z usług Szkoły Ratownictwa w Warszawie. Ankieta jest dobrowolna i całkowicie anonimowa. Ma na celu pozyskanie informacji na temat "Jak osoby szkolące się oceniają usługi Szkoły Ratownictwa". Uzyskane informacje będą dla nas cennym źródłem wiedzy odnośnie kierunków doskonalenia jakości naszych usług.


1. Czy korzystał Pan/Pani z usług szkoleniowych Szkoły Ratownictwa w Warszawie?
TAK
NIE


2. Jeżeli "Tak" to jakich:
Szkolenie z Pierwszej Pomocy
Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Inne (Jakie?)


3. Czy realizacja usług przez Szkołe Ratownictwa była zgodna z Państwa oczekiwaniami?
TAK
NIE
Jeśli "NIE" to dlaczego


4. Jak ocenia Pan/Pani życzliwość i kulturę osobistą pracowników Szkoły Ratownictwa?
Wysoko
Średnio
Nisko


5. Jakie działania według Pana/Pani mogłyby wpłynąć na poprawę jakości usług świadczonych przez Szkołe Ratownictwa w Warszawie?Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Kierownik Szkoły Ratownictwa